Home > Motorola Bluetooth > Motorola Bluetooth Pc Card Driver

Motorola Bluetooth Pc Card Driver

Note that your submission may not appear immediately on our site. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Note that your submission may not appear immediately on our site. weblink

Site disabled Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. http://download.cnet.com/Motorola-Bluetooth-PC-card-driver-version-A01/3000-18493_4-108838.html

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4. Out-of-box settings are applied to the mixed use profile to project battery performance.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de For other operating systems such as Windows 2000 you will need to download the appropriate driver. Our Upgrade News page will have the answers. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

No, thanksConnect with FacebookMotorola Bluetooth PC card driver version A01 download free! Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Dit kan enkele minuten duren. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Cancel Go to Android Device Manager Back to Previous Page Software & Drivers - Moto G 1st Generation Device Software Updates When a software update is available for your phone, the Check for Software Updatesfor your phone if youmissed the notification. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. have a peek at these guys Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Voorbereiden op downloaden... The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

Once the driver extraction is complete, insert the Bluetooth PC Card and when asked to specify a driver path, use: C:\dell\drivers\2K_1_06 Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Android, Google, Google Play, Nexus and other marks are trademarks of Google Inc. check over here Volg de instructies om de installatie te voltooien.

When prompted, click "Ok" then click "Unzip" and follow the instructions. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Download the appropriateMotorola Device Manager for your tablet or computer.

Was this answer helpful?

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Er is een probleem opgetreden. http://lifesupportal.com/motorola-bluetooth/motorola-bluetooth-driver.php Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). If you don't have a Google account, Sign Up now! Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Probeert u het later nog eens. You can download theBroadcom Bluetooth drivers here.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.