Home > Modem Driver > Modem Driver Pctel

Modem Driver Pctel

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Versie Versie 2.50.0048, A12 Categorie Modem/Communicatie Releasedatum 22 apr 2003 Laatst bijgewerkt op 03 nov 2011 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R57386.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 2 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Click uninstall and follow the rest of the uninstallation procedure. Source

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en AT Commands (Also see InitStrings & Limiting Your Connect Speed) %C0 Disable data compression %C1 Enable MNP5 compression %C2 Enable V.42bis compression %C3 Enable both V.42bis and MNP5 \L0 Use stream Volg de instructies om de installatie te voltooien. Starightfoward and intuitive interface Better PC performance and improved stability Access to the largest drivers database in the industry Continous updates for the latest manufacturer drivers Unlimited technical supports with our

Troubleshooting Cable Modem Connectivity If you are unable to connect to the Internet by using a cable modem, you should first verify that you are not experiencing a cable outage. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. This feature appears to have been introduced with Win2K.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. To resolve this issue, uninstall the modem driver and then install the latest driver for your cable modem. All rights reserved.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. If you have more than one network adapter on your multihomed Windows XP-based computer that is using Transport Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) address from the Automatic Private IP Addressing (APIPA) subnet NOTE ON WIN2K/XP and ECS Drivers: The ECS Driver inf file is not configured to support Unimodem Diagnostics (UD) in the modem log.

The file icon appears on your desktop. If your modem does not include a utility such as this, you can usually obtain connection parameters from your cable company's ISP support group. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

This is because the registry contains the response string OK but not OK. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R57386.EXE. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\r57386. PcTel.zip download and readme. Possible workaround - disable data compression for the modem. (You can do this in the DUNs Connectoid.)V.92 Modem-on-Hold: Modem-on-hold is 'built-in' to the earlier V.92 PCTel drivers - there is no

The above technique could be used for other reports, and for other modem types. this contact form Click the Hardware tab, and then click Device Manager Double-click the Modem Branch to expand it. If one step does not work, proceed to the next step until the issue is resolved. Try to set a system restore point before installing a device driver.

MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Some vendors don't even identify themselves on their modem! Freeware fpr PC-Tel HSP Configurator (allows country and other configuration setup). have a peek here Also see to it that you are using the correct phone number, area code and prefix of your ISP.

Registration for the full version of the installer is only $29.99 USD for 1 full year of driver updates. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Download the latest version of any driver now PCTEL Modem Driver 12.0300 (HSP UniDriver) Click here for instant PC assistance for PCTEL Modem Driver 12.0300 (HSP UniDriver) related errors Applies to:

If your television has good cable reception and you are still unable to connect to the Internet using your cable modem, follow the troubleshooting steps in the appropriate section below:

It's our goal to provide easy, one-click access to all of the latest drivers for your computer. If all else fails, proceed to the next troubleshootin step. The program is language independent and can be used with any language system. Probeer het opnieuw.

To uninstall the current driver, click on the plus (+) sign before Modems. Note that Compaq softpaqs may work only if you keep the Compaq pre-loaded Windows and drivers: if you use a retail, or upgrade version of Windows, the softpaq may fail. The Computer Management window would appear next. Check This Out Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Locate the following key in the registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000\Hangup click Hangup right-click "1" in right-hand pane, select Modify change value from ATH to AT#UDH This cause the modem to produce an AT#UD Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Click a duplicate cable modem, and then click Remove. Saving you time and preventing the possibility of installing an incorrect system driver, which could potentially cause a system crash.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Upgrade smoothly by finding the correct drivers for your modem for any version of windows. Dit kan enkele minuten duren. PCTel made only HSP (host signal processor - softmodem) modem chipsets - purchased by 3rd-party manufacturers that make the actual modems.

Then, find your modem device and right-click on it. All rights reserved. There are still problems with PCTel modems - some of which may be resolved by upgrading to PCTel firmware R765-9k which is available at E-Machines. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. In the case of Win2K and XP, #UD info is automatically written to the modemlog with at least some of the drivers (see last note below), so a hack is not Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

PC Mechanic - Fix your PC's Windows registry errors.